line decor
  Hem  ::  
line decor
   
 

 
    Release information

2023-11-15Har uppdaterat/utökat sökfunktioener så att man nu kan söka i flera fält samtidigt. Vid sökning i Lyftarregistret så söks det i fälten -> Lyftare: För- och efternamn, Klubb och Lyftarens Licensnummer via en och samma sökruta. Se exempel här!

2022-08-07 Har uppgraderat databasen till Firebirds senaste version, 4.0.1. Det har ínneburit en uppfräschning/förbättring av databasstrukturen men också givit mig möjligheten att använda en SQL-funktion som heter LEAD. Den ger mig möjlighet att för klovarteamet visa nuvarande lyftares begärda vikt och nästa lyftares begärda vikt samtidigt i samma formulär (tidigare måsta alla dömning vara klar innan den nya vikten kom upp). Denna funktion har jag lagt i programversion F4U++ efter som det passar klubbar eller organisationer som kör stora tävlingar med mer är 50 lyftare. Se exempel här!

2022-04-24 Infört pDOTS, koefficientberäkning för Paralympics Bänkpress på uppdrag av Svenska Styrkelyftförbundet. Blir intressant att få feedback från deras första tävling i maj. Läs mer här!

2022-03-29 Inför Norrlandsmästerskapet som hålls i Sundsvall i år har jag infört ett nytt sätt att göra lottning separat på gruppindelningsnivå. Har också infört en metod för att kunna markera lyftare i en tävlingsgrupp som bara tävlar med Koefficient inte i viktklasser som de övriga

2021-11-01 Infört DOTS score (från 2020) som ny valbar beräkning av koefficient-poäng. Läs mera här!

2021-01-24 Infört IPF GL Coefficient (från maj 2020) som ny standard beräkning av koefficient-poäng

2021-01-14 Uppdaterat viktklasser för damer i databasen, 72 kg försvinner och två nya införs 69 kgoch 76 kg

2019-06-08 Infört IPF Points 2019 för att beräkna poäng efter Internationella styrkelyftförbundets nya regler. Skapat funktioner så att det nu går att tävla i de enskilda delgrenarna knäböj och marklyft som IPF Points medger. Uppdaterat manualen med tanke på de nya funktionerna. Programversion är nu 3.1 och manualens dokumentsversion 1.6

2017-12-14 Förbättrat tidtagningen, där man kan säga ett klockslag när tävlingen skall börja eller när pausen är slut. Fixat lite med importfuntionen från Styrkelyft Online samt uppdaterat manualen till Force4U

2017-07-24 Nu sänker jag priset!!! För nya och gamla kunder ;-)

2016-12-29 Har nu slutfört arbetet med att införa möjligheten till Knattelyft enligt Svenska styrkelyftförbundets nationella regler. Skulle vara roligt att testa under någon tävling framöver

2016-12-14 Nu är första koden på plats för beräkning av Sinclair Coefficeint. Under koefficientberäkning går nu Sinclair koefficient att beräknas. Återstår nu att införa det vidare för att knattestyrkelyft skall kunna köras

2016-02-20 Har påbörjat arbetet med att kunna köra Knattetävlingar enligt Svenska styrkelyftförbundets nationella regler. Enligt dessa regler skall lyftare ha en egen åldersklass (11-13 år) och tävla i första gruppen på serietävling. Vid beräkning av poäng skall Sinclair Coefficient användas + att lyftaren får 0,1 poäng för varje klarat lyft. Vet inte när allt arbete är klart men jag återkommer då.

2015-10-05 Har gjort fixat några buggar idag med import av lyftare från Styrkelyft Online. Vid importen till invägningsgrupp kom inte lyftarens åldersklass med. Det är nu fixat och i samband med det fixade jag även så att "orphans" (poster utan relaterade poster i en huvudtabell) nu inte kan existera i Ålderstabellen. Detta är för närvarande "Good Enough". Det jag kommer att fixa framöver är lite smidigare (mindre knapptryckningar) importformulär, mera användarvänligt

2015-01-05 Force4U användarmanual är färdig med förklaring på bl.a. importförfarandet från Styrkelyft Online via MS Excel

2014-12-30 Har infört ett sätt att importera anmälnigar till tävlingar från Styrkelyft Online via Excel (som erbjuds som exportfunktion från Styrkelyft Online). Nya klubbar och lyftare går att importera eller att uppdatera till Force4U. Efter att en tävling och Invägningsgrupper är skapade i Force4U går det sedan att importera ovan nämnda lyftare direkt till rätt invägningsgrupp med förvalda uppgifter som tävlingsdisciplin, utrustning eller RAW och vilken tävlingsgrupp lyftaren skall delta i.

2014-11-11 Force4U har genomgått en uppdatering främst på visning av tävling för publik, speaker och klovarteam. Har skapat ett nytt formulär som används för att visa tävlingen via utökat skrivbord. Fördelen med detta är att huvuddelen inte syns och där kan rekordsökningar och annat göras utan att störa tävlingen. Även extraprogrammet View2006 är uppdaterat. Har bytt namn till Viewer och gett det en ansiktslyftning, Viewer finns i version Force4U+

2014-11-01 NAMNBYTE!!! Byter från Lyftning2006 till Force4U.

2014-04-08 En viktig sak för att få en tävling att flyta på bra är duktiga och snabba klovare. För att underlätta deras jobb finns det uppgifter om lyftarens ställnigshöjder och om avlyft önskas. Det kan ofta bli tidsnöd efter att invägnigen är klar så att dessa uppgifter inte knappas in i databasen.
Har nu fixat möjligheten att exportera ställningshöjder till MS Excel, för att på en annan dator med MS Excel eller Apache OpenOffice installerad, registrera lyftarens ställningshöjder. Sedan importeras datan till Lyftning2006 på samma sätt som invägningsproceduren (se punkt 2013-06-14). Dessa filer kan man ex.vis föra mellan datorerna på ett USB-minne.

2014-02-08 Uppdatering och omarbetning av vissa funktioner. Nästa lyftare (i nästa tävlingsgrupp) är uppdaterad med bl.a funktion för att fungera på styrkelyftstävlingar där man tillåter några lyftare att köra endast bänk (finns att läsa under rubrik 7.11 för bänk och 8.12 för styrkelyft i manualen dokumentversion 1.16).
Ny funktionalitet är införd om man skulle missa att kryssa i kryssrutan ”Enbart bänk i SL” vid styrkelyftstävling där man tillåter några lyftare att köra endast bänk, se rubrik 6.3.6.1 i manualen.
Förväntat resultat är omarbetat för att fungera bättre.
Ny funktion är införd vid dömning av lyft, Ctrl+u (för underkänt) och Ctrl+g (för godkänt) går nu att använda.
Ibland kan det bli så (åtminstone för mig) att man råkar trycka två gånger i snabb följd på en dömningsknapp med resultatet att två eller flera lyftare döms (gäller om man har ”Nästa lyftare automatiskt” i kryssad). Ny funktion för att förhindra detta genom att kryssa för ”Delay” så blir dömningsknappen en kort stund inte är klickbar, se rubrik 7.4.1 i manualen.
En översyn är gjord på funktionen "Ändra lyftare", där det är möjligt att ändra ställningshöjd på valfri lyftare. Denna funktion krävde förändring i databasen som nu har version 2.8

2014-01-14 Alla utskrifter av resultat-, Invägning- ,ställningshöjd-, domarindelning-listor samt tävlingsprotokoll är om- och genomarbetade. Det krävdes inköp av en ny rapportgenerator (ReportBuilder av Digital Metaphors Corporation) för att ro detta projekt iland.

2013-12-21Nu finns det möjlighet att spara databas-filen ”Lyftning2006.gdb” på ex-vis ett usb-minne. Funktionen kan vara bra om man skulle råka ut för att stort datorhaveri som en hårddiskkrasch eller strömavbrott om man inte har batteribackup. Sätt i ett usb-minne eller liknande dator och tryck på knappen ”Backup”. Välj var en kopia av databasen skall sparas, varje gång en förändring sker i programmet sparas nu en kopia av databasen på den valda back-up enheten (usb-minnet eller likande)

2013-11-30Har utvecklat en funktion så att programmet går att använda vid lag-tävlingar som ex.vis Lag-SM i bänk och styrkelyft. Programmet kommer att testas första gången på Lag-SM 2013 i Sundsvall.

2013-11-10Har infört möjlighet att flytta en lyftare från en klubb till en annan efter att man har tryckt på ”skapa protokoll”. När man har tryckt på ”skapa protokoll” läggs lyftarens klubb in, från lyftar-registret, i ex.vis styrkelyftsprotokollet och någon möjlighet att byta klubb fanns inte efter det (utan att skapa ett nytt protokoll).
Har nu skapat den funktionen genom att högerklicka på lyftaren under invägningsfliken och välja ”Byt klubb på denna lyftare”. Då kommer lyftares klubb under denna tävling att ändras, inte den klubb som lyftaren är registrerad att tillhöra under fliken ”Lyftare” (i lyftar-registret).
Har omarbetat funktionen att man måste trycka på knapp ”Färdigställ lyftarens omgång”.
Efter varje lyft så sammanställs den sammanlagda klarade vikten och poängberäkning görs (och knappen är borttagen i programmet).

2013-07-30Vid ex.vis styrkelyftstävlingar med flera tävlingsgrupper så kör man alla grupper i varje delmoment men bara några minuter mellan grupperna. Har infört ett möjlighet att visa vilken lyftordning som gäller även i nästa grupp (på slutet av böj i grupp 1 visas vilka som lyfter först i grupp 2). När sista grupp lyfter böj visas första lyftarna i första grupp i bänken.

2013-06-14 Nu är det möjligt att exportera en invägningsgrupp till MS Excel, för att på en annan dator med MS Excel eller Apache OpenOffice installerad, utföra invägningen. Sedan importerar men invägningsdata inkl startvikter till Lyftning2006. Dessa filer kan man ex.vis föra mellan datorerna på ett USB-minne. 1.7.8.26

2012-11-18 Genom att använda funktionsknapparna F2, F5, F7 och F11 tillsammans med Shift eller Ctrl-knappen så höjs vikten med 2,5 kg (ctrl+F2), 5 kg (ctrl+F5), 7,5 kg (ctrl+F7), 10 kg (ctrl+F11), 12,5 kg (shift+F2), 15 kg (shift+F5), 17,5 kg (shift+F7), 20 kg (shift+F11).

2012-11-08 Har lagt till ett nytt fält av typen varchar, storlek 5, fältnamn "RecAttempt" i tabellen COMPDELTAGARE för att veta om en lyftare tänker gå på rekordförsök. Vid utskrift av invägningslistor markeras Rekordförsök med "True". 1.7.6.31

2011-02-06För att kunna på ett smart sätt beräkna viktklasser utifrån lyftarens kroppsvikt införs två nya fält, CALCEXPRLOW och CALCEXPRHIGH i tabellen Viktklasser. När kroppsviktsfältet lämnas beräknas vilken viktklass lyftaren kommer att tävla i. 1.7.4.24

2010-12-05 Nya nationella ålderskategorier för veteraner kommer att införas from 1/1 2011. De nya kategorierna för herrar och damer är Veteran 45-49, Veteran 50-54, Veteran 55-59, Veteran 60-64 och Veteran +65. Observera att detta är en nationell förändring.

2010-11-16 Nya nationella viktklasser from 1/1 2011 i enlighet med IPF’s beslut. För herrar 53 (endast U), 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120 och +120 och damer 43 (endast U), 47, 52, 57, 63, 72, 84 och +84.
Har lagt till ett nytt fält "kön" i tabellen VIKTKLASSER för att förbereda för nya viktklasser 2011. Ändringen innebär att beroende på kön på lyftaren syns bara viktklasser anpassade för lyftaren.

2010-05-05 Har lagt till en nytt fält "RAW" i tabellen COMPDELTAGARE för att hålla reda på om en lyftare tävlar utan utrustning.

2009-11-18 Har utfört rättning vid ändring av ställningshöjd. Var formuläret öppet vid andra postningar så stängdes datan och man var tvungen att öppna formuläret på nytt.

2009-11-08 Har skapat en ny tabell SLStandMode och lagt till ett fält i tabellen BenchStand för att veta hur styrkelyftaren vill ha knäböj-ställningen inställd. Införs från och med programversionen 1.7.1.2. Denna förändring blir DBVer. 2.2.

2009-10-30 Skapat två nya rapporter för att kunna skriva ut en tävlings gruppindelningen och domaruppgifter/sysslor. Båda rapporterna sorteras/grupperas på gruppindelningen om sådan finns.

2009-09-11Ett nytt fält är tillagt i sytemparameter-tabellen, fältet LIC används för licenshantering. Har skapat en ny tabell (dbver) för att även hålla reda på versionen av databasen. Versionsnr ändras vid varje förändring av databasen för att kunna på ett enkelt sätt kolla om databaser behöver uppdatera. Information om vilken databasversion man kör syns i OM-rutan. Denna förändring blir DBVer. 2.1

2009-05-07 Utfört några rättningar, en när det gäller att ändra ställningshöjder under pågående tävling. Har också rättat fel vid sortering och filtrering av lyftare under lyftarfliken.

2009-04-06 Klovningsschema tillagt både i Lyftning2006 och View2006. Nytt fält tillagt med förväntat slutresultat ex. i tredje knäböjen visas förväntat resultat som vikten i trejde böj + första bänk + första mark.

2008-05-23 Möjlighet att köra styrkelyfttävlingar men lyftare som enbart skall tävla i disciplinen bänkpress. Tävlingen startar med alla lyftare i styrkelyftsprotokollet och när disciplinen bänkpress är avklarad förs "bänkarna" över till sitt bänkpressprotokoll.

2008-05-06 Nu går det att ändra ställningshöjder på lyftare under tävling och visa flera grupper i inmatningsformuläret (för att kunna ändra ingångsvikter i ena gruppen medan den andra gruppen tävlar).

2008-03-22 Nu går det att byta språk på programmet. Än så länge finns bara två språk, svenska och engelska. Hela programmet är inte översatt ännu, men efterhand som det översätts kommer nya versioner att läggas ut.
Om man väljer engelska så måste datorns "nationella inställningar" vara engelska (us) för att programmet skall fungera.